Προκήρυξη διαγωνισμού από το Ίδρυμα Μαραγκόπουλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει, για 11η συνεχή χρονιά, διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων και τριών επαίνων για την καλύτερη εργασία σε ένα από τα τρία παρακάτω θέματα από φοιτητή/ φοιτήτρια ελληνικού και κυπριακού ΑΕΙ.
Τα θέματα του φετινού διαγωνισμού διαμορφώνονται ως εξής:
Θέμα 1ο: Οι εξελίξεις στο Κυπριακό το 2016: διεθνοπολιτικές και νομικές προεκτάσεις
Θέμα 2ο: Η προστασία των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων και μεταναστών στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Θέμα 3ο: Το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή : η νέα Διεθνής Συμφωνία για το Κλίμα
Για το κάθε θέμα του διαγωνισμού, θα απονεμηθούν στους/στις δύο φοιτητές/φοιτήτριες ΑΕΙ που θα γράψουν τις καλύτερες μελέτες:
Βραβείο στον/στην πρώτο/πρώτη κατά σειρά επιτυχίας.
Έπαινος στον/στην δεύτερο/δεύτερη.
Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@mfhr.gr και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ, Αθήνα 106 72 έως και την Τρίτη 2 Μαΐου 2017. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Σχόλια