Προκήρυξη Υποτροφίας για πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ανακοινώνει την προκήρυξη μίας (1) πλήρους υποτροφίας για φοίτηση σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου με έναρξη σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η υποτροφία παραχωρείται με στόχο τη στήριξη νέων που αντιμετωπίζουν
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ή/και δυσκολίες. Πληροφορίες για την υποτροφία: · Η υποτροφία είναι πλήρης και παραχωρείται για όλα τα έτη φοίτησης (ύψους €7,000 για πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και €5,000 για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών). · Η υποτροφία αφορά νέους φοιτητές για έναρξη φοίτησης το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. · Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε κλάδο πτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια