Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. Aνάμεσα στις θεματικές ενότητες και το Κυπριακό Δημόσιο Δίκαιο

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) διοργανώνει το 4ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριό της με πρόσκληση υποβολής papers, στις 12 και 13 Μαΐου 2017 στην Ρόδο.
Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:
- Θεμελιώδη Δικαιώματα, - Φορολογικό Δίκαιο, - Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, - Συνταγματική Αναθεώρηση, - Διοικητική Δικονομία, - Δημόσια Διοίκηση, - Kυπριακό Δημόσιο Δίκαιο.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Μαϊου 2017 σε συνεργασία με τον Δικηγορικό
Σύλλογο Ρόδου. Εγγραφές Συνέδρων γίνονται ηλεκτρονικά στο 4syn.eed@gmail.com. Προσκαλούνται όλα τα Μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) να παρακολουθήσουν το 4ο ετήσιο Συνέδριο.
Στους Συνέδρους στην Ρόδο θα προσκομιστεί ηλεκτρονικά το Βιβλίο των Πρακτικών του 3ου Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2016 στο Ηράκλειο Κρήτης αλλά και οι ανακοινώσεις των workshops του 4ου Συνεδρίου. Το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τους Συνέδρους. Η συμμετοχή των Συνέδρων και των Ομιλητών είναι δωρεάν. Κάθε συμμετέχων καλύπτει μόνος του όλα τα έξοδά του. Για λεπτομέρειες ως προς την υποβολή των εργασιών, «πατήστε» εδώ.

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Πρόσληψη δύο (2) Νομικών στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση