Προκήρυξη για 8 θέσεις Δικαστών

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει τις ακόλουθες θέσεις: α) 5 κενές θέσεις Επαρχιακού Δικαστή β) 1 κενή θέση Προέδρου Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων και γ) 2 κενές θέσεις Δικαστών Διοικητικού Δικαστηρίου. Οι Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για τις θέσεις (α) και (β) ανωτέρω, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στον Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Επαρχίας τους. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις (γ) ανωτέρω, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα στην Πρόεδρο του Διοικητικού Δικαστηρίου, στο Ανώτατο Δικαστήριο. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις είναι η 28η Απριλίου, 2017 (ημέρα Παρασκευή). Οι υποψήφιοι για διορισμό μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη (ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου), εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια