Πρόγραμμα Άσκησης Νομικών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΕ) προσφέρει ορισμένο αριθμό αμειβόμενων προγραμμάτων άσκησης με μέγιστη διάρκεια 5 μηνών. Οι ασκούμενοι πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,  να έχουν πτυχίο νομικής ή πολιτικών επιστημών, να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και καλή γνώση μίας ακόμα (εκτιμάται ιδιαίτερα η καλή γνώση των γαλλικών). Υποβολή αιτήσεων μέχρι: α)30 Σεπτεμβρίου για το πρόγραμμα από 1η Μαρτίου έως 31 Ιουλίου και β)30 Απριλίου για το πρόγραμμα από 1η Οκτωβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο