Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας μεταξύ άλλων και για τα ακόλουθα μαθήματα:
Για τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας: Ενεργειακή Νομοθεσία Δείτε περισσότερα εδώ και για το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας: Εταιρικό Δίκαιο Δείτε περισσότερα εδώ
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως των προσόντων και της φύσης των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 13 βδομάδες για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21 Απριλίου 2017.

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο