Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας μεταξύ άλλων και για τα ακόλουθα μαθήματα:
Για τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας: Ενεργειακή Νομοθεσία Δείτε περισσότερα εδώ και για το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας: Εταιρικό Δίκαιο Δείτε περισσότερα εδώ
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως των προσόντων και της φύσης των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 13 βδομάδες για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21 Απριλίου 2017.

Σχόλια