Ποινές φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή για την υπόθεση ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ

Ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στους Χριστάκη Πέτρου (δημόσιο υπάλληλο) και Ιμάντ Μπακλέ (Μηχανικό Μηχανολόγο) για την υπόθεση των ΧΥΤΥ Κόσιης – ΧΥΤΑ Πάφου, κρίνοντάς τους ενόχους μετά από δική τους παραδοχή.
Ο Πέτρου κρίθηκε ένοχος σε δύο κατηγορίες σε σχέση με τα αδικήματα της Δωροληψίας και Επίδειξης Εύνοιας από Δημόσιο Λειτουργό και του Δόλου και Κατάχρησης Εμπιστοσύνης από Δημόσιο Λειτουργό, κατά παράβαση των άρθρων 102 και 133 του Ποινικού Κώδικα, αντίστοιχα.
Ο Ιμάντ Μπακλέ παραδέχθηκε τις κατηγορίες, σε σχέση με τα αδικήματα του Καταρτισμού και της Κυκλοφορίας Πλαστού Εγγράφου, κατά παράβαση των άρθρων 331, 333(α), 335 και 339 του Ποινικού Κώδικα. Με βάση τις λεπτομέρειες των υπό αναφορά αδικημάτων, στις 20/08/2010 και 07/07/2011, κατάρτισε πλαστά τιμολόγια για τα ποσά των €20.000 και €30.000, αντίστοιχα, τα οποία έθεσε σε κυκλοφορία.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι και οι δύο περιπτώσεις είναι κατάλληλες για να ασκηθεί η διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου υπέρ της αναστολής της ποινής και εξέδωσε το σχετικό διάταγμα, για περίοδο 3 ετών από την ανακοίνωση της απόφασης. (nomisma.com.cy)

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Πώς συστήνεται και ποιά τα πλεονεκτήματα