Διορισμοί Δικαστών από 1η Σεπτεμβρίου 2017

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προέβη στους πιο κάτω διορισμούς:
Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στην μόνιμη θέση Επαρχιακού Δικαστή τους κ.κ. Γεώργιο Φούλια, Μαρίνα Ιεροκηπιώτου, Αγγελική Κάρνου, Μανώλη Χριστοδούλου και Χριστόδουλο Ε. Χατζηευτυχίου από την 1η Σεπτεμβρίου, 2017.
Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στην μόνιμη θέση Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου τις κ.κ. Ελίτα Γαβριήλ και Αριάδνη Ζερβού από την 1η Σεπτεμβρίου, 2017.
Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στην μόνιμη θέση Προέδρου Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων τον κύριο Γιώργο Χρ. Παγιάση από την 1η Σεπτεμβρίου, 2017.
Επίσης, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Μενέλαο Τσαγγαρίδη ως Πρόεδρο Οικογενειακού Δικαστηρίου από την 1η Σεπτεμβρίου, 2017.

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter