Πρόσληψη δύο (2) Νομικών στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου επιθυμεί να προσλάβει δύο Νομικούς/Δικηγόρους, για τη θέση του λειτουργού στο Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
Απαιτούμενα προσόντα:
-Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά.
-Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δικηγόρων του ΠΔΣ
-Άριστη Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας
-Γνώση σε θέματα που αφορούν τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, και τον Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
-Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικότητα, συνέπεια και συνεργασία
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: amldep@cybar.org.cy
Προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος: 1η Αυγούστου 2017

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter