Ολόκληρο το Νομοσχέδιο για την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου στην Κύπρο: Τί προβλέπει για δικαστές, δικαιοδοσία, αρμοδιότητα και εφέσεις

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου Νόμος του 2017» που προβλέπει τη Σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου στην Κύπρο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το εμπορικό δικαστήριο αποτελεί «καινοτομία, η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των εμπορικών υποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στο συνημμένο νομοσχέδιο, και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, διαδραματίζοντας, με την ταχύτητα εκδίκασης των υποθέσεων που αναμένεται ως αποτέλεσμα της δημιουργίας του, σημαντικό ρόλο στην πορεία της χώρας μας προς μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη»
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «μετά από προκαταρκτική έκθεση που ετοιμάσθηκε από διμελή ομάδα Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προχώρησε σε μια εις βάθος μελέτη βασιζόμενη στο ιρλανδικό μοντέλο, το οποίο διαφάνηκε ότι μπορεί να εφαρμοσθεί στην Κύπρο, μετά και την ενημερωτική επίσκεψη στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν τόσο εκπρόσωποι του Ανωτάτου Δικαστηρίου όσο και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Η έκθεση συζητήθηκε με το Ανώτατο Δικαστήριο και βάσει αυτής ετοιμάσθηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου στην Κύπρο.
Το Υπουργείο ανήρτησε το σχετικό νομοσχέδιο, με σκοπό τις απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις επ’ αυτού το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017, ώστε να οριστικοποιηθεί και προωθηθεί περαιτέρω.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες που αφορούν τη δομή του Εμπορικού Δικαστηρίου, την καθ’ ύλην δικαιοδοσία του, τα προσόντα των δικαστών του Εμπορικού Δικαστηρίου, την έφεση κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου.
Το Υπουργείο θεωρεί ότι η καθ’ ύλην δικαιοδοσία του Δικαστηρίου θα πρέπει να επεκτείνεται σταδιακά, ακριβώς για να ελέγχεται η σωστή λειτουργία του Δικαστηρίου. Η δικαιοδοσία του Εμπορικού Δικαστηρίου θα διέπεται από δικονομία και πρακτική που θα καθορισθεί με Διαδικαστικό Κανονισμό.

Σχόλια