Τακτική Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού στις 27 Σεπτεμβρίου 2017

Τακτική Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 16:00, στo Ξενοδοχείο Curium Palace.
Υποψηφιότητες για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στην Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, το αργότερο μέχρι την μεσημβρία (ώρα 12:00) της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου 2017.
Έντυπα υποψηφιότητας υπάρχουν στο γραφείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού.
Υποψηφιότητες μπορούν να τεθούν για τις πιο κάτω θέσεις:
(α) Για την θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού.
(β) Για τις 10 θέσεις των μελών της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού.
(γ) Για την θέση του Εκπροσώπου του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (δεκαετής πείρα απαραίτητη).
Οι δικηγόροι που έχουν εκτοπισθεί λόγω της Τουρκικής εισβολής του 1974 έχουν δικαίωμα ψήφου στους τοπικούς συλλόγους όπου είναι εγγεγραμμένοι όσο και στους τοπικούς συλλόγους όπου ασκούν το επάγγελμά τους, εκλέγονται όμως μόνο στους τοπικούς συλλόγους όπου είναι εγγεγραμμένοι.
Τηλέφωνα και e-mail για περισσότερες πληροφορίες:
Ανδρέας Μιχαηλίδης: τηλ. 25352602, e-mail: andreas@michaelideslaw.com.cy
Χάρης Δημητρίου: τηλ. 99481212, e-mail: charis@cddlegal.com
Νίκη Λιασίδου: τηλ. 99788057, e-mail: niki.liassides@agplaw.com

Σχόλια