Τακτική Γενική Συνέλευση του Ταμείου Συντάξεων Δικηγόρων

Τακτική Γενική Συνέλευση του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, στις 5:00 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Υπουργείου Οικονομικών, Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, στη Λευκωσία για παρουσίαση των πιο κάτω θεμάτων:
- Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
- Αποτελέσματα Αναλογιστικής Μελέτης
- Διάφορα
- Συζήτηση

- Έγκριση Πεπραγμένων
Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Σχόλια