Νομοσχέδιο περί της χρήσης δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR), για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις της οδηγίας 2016/681, αναφορικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις επιβατών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων (PNR), το Υπουργείο ετοίμασε Νομοσχέδιο για μεταφορά των υποχρεώσεων της εν λόγω οδηγίας στο ημεδαπό νομικό πλαίσιο. Το Νομοσχέδιο περιλαμβάνει την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας επεξεργασίας στοιχείων επιβατών, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη λήψη των στοιχείων από τους αερομεταφορείς και θα προβαίνει στην αναγκαία ανάλυση κινδύνου για σκοπούς πρόληψης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.
Παρατίθεται το σχετικό νομοσχέδιο, με σκοπό την υποβολή παρατηρήσεων το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2017, ώστε να οριστικοποιηθεί και προωθηθεί περαιτέρω. Τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση lhadjivasiliou@papd.mof.gov.cy.

Σχόλια