Tροποποιήσεις στον περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμο

O περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος 147 (I) του 2017 τροποποιεί τον περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμο του 2000 (βασικό νόμο). Ειδικότερα:
Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται, ώστε από τον ορισμό του όρου «φόροι» να διαγραφεί η λέξη «και» (τέταρτη γραμμή) και να προστεθεί, πριν το σημείο της τελείας, στο τέλος αυτού (πέμπτη γραμμή), η φράση «και του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου.».
Η νέα διατύπωση έχει ως εξής:
“φόροι” σημαίνει τους φόρους ή εισφορές που επιβάλλονται δυνάμει των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων, των περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμων, των περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων, των περί Φορολογίας της Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμων, των περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμων και του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου.
Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «και» (όγδοη γραμμή) και την προσθήκη, πριν το σημείο της τελείας στο τέλος αυτού (έννατη γραμμή), της φράσης «και των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων».
Η νέα διατύπωση έχει ως εξής:
4.Οι νόμιμοι αντιπρόσωποι αποθανόντος προσώπου έχουν την ίδια φορολογική υποχρέωση την οποία είχε το αποθανόν πρόσωπο κατά την ημερομηνία του θανάτου του, στην έκταση που η περιουσία του δύναται να καλύψει την υποχρέωση αυτή και είναι υπεύθυνοι για την διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων και διαβημάτων που το αποθανόν πρόσωπο, αν ζούσε, θα ήταν υποχρεωμένο να διενεργήσει δυνάμει των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων, των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων, των περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμων, των περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων, των περί Φορολογίας της Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμων, των περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμων και των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων.
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:
13. Οι διατάξεις του περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017, αναφορικά με την υποχρέωση των νόμιμων αντιπροσώπων, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού, προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες πράξεις και διαβήματα που το αποθανόν πρόσωπο θα ήταν υποχρεωμένο να διενεργήσει δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, εάν βρισκόταν εν ζωή, ισχύουν μόνο για τις περιπτώσεις προσώπων που αποβιώνουν από την ημερομηνία που έπεται της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2017.»

Σχόλια