Ο περί Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμος: Συζητείται στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής

Τέσσερα νομοθετήματα είναι προγραμματισμένα για συζήτηση στην  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της Βουλής, που έχει οριστεί για την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017. Ειδικότερα θα συζητηθούν:
-Ο περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμος του 2017. (Αρ. Φακ. 23.01.058.021-2017).(Έναρξη της συζήτησης).
-Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (Αρ. Φακ. 23.01.058.140-2017).
(Συνέχιση της συζήτησης).
-Οι περί Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017. (Αρ. Φακ. 23.03.054.094-2017). (Κανονισμοί οι οποίοι θα κατατεθούν στην Ολομέλεια της Βουλής την 1η Δεκεμβρίου 2017)
-Οι περί Υπουργικού Συμβουλίου - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017. (Αρ. Φακ. 23.03.054.099-2017). (Κανονισμοί οι οποίοι θα κατατεθούν στην Ολομέλεια της Βουλής την 1η Δεκεμβρίου 2017)
Αναφορικά με το Νόμο περί Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση, σκοπός του νομοσχεδίου, που κατατέθηκε στις 27-1-2017, είναι η ποινικοποίηση των αδικημάτων της παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης, με διαφοροποίηση στις ποινές που επιβάλλονται, αναλόγως της έντασης της προκληθείσας παρενόχλησης και των συνεπειών της στο θύμα, όπως αυτό ορίζεται στο νομοσχέδιο, καθώς και ο καθορισμός των περιστάσεων, οι οποίες θα προσμετρώνται ως επιβαρυντικές κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Σχόλια