Εκσυγχρονισμός Οικογενειακού Δικαίου: Έρχεται το συναινετικό διαζύγιο, μονομελές το δικαστήριο που θα δικάζει διαζύγια

Με απώτερο στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων και το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διοργάνωσε, την Πέμπτη 2/11, δημόσια συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για παρουσίαση του έργου που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του Οικογενειακού Δικαίου.
Κατά την παρουσίασή του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Ιωνάς Νικολάου, είπε ότι «στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων με την εξοικονόμηση δικαστικού χρόνου έγινε τροποποίηση του Άρθρου 111 του Συντάγματος ώστε η σύνθεση του Οικογενειακού Δικαστηρίου σε αιτήσεις διαζυγίων θα αποτελείται από ένα δικαστή, αντί τριών ως είχε μέχρι σήμερα».
Ανάλογη τροποποίηση προωθήθηκε και στον Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο (Ν. 23/1990), σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε «στο διορισμό δύο Επιτροπών – μια στην οποία μετείχαν εμπειρογνώμονες και μία στην οποία μετείχαν ακαδημαϊκοί – με σκοπό την αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου».
Πρόσθεσε ότι «στη συνέχεια λήφθηκαν προτάσεις και από τις δύο ομάδες μελετητών, η ομάδα εμπειρογνωμόνων που ασχολήθηκε περισσότερο με προβλήματα και παρατηρήσεις επί του πλαισίου νομοθεσίας κα μία με ακαδημαϊκούς οι οποίοι υπέβαλαν κυρίως εισηγήσεις για περαιτέρω εκσυγχρονισμό και προώθηση καινοτόμων αλλαγών».
Όπως είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης «μετά από επεξεργασία και κωδικοποίηση των προτάσεων που λήφθηκαν από τις δύο επιτροπές κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού Δικαίου».
Ανέφερε ότι «οι εν λόγω προτάσεις υποβλήθηκαν σε δημόσιο διάλογο όπου αρμόδιες αρχές, διάφοροι φορείς, οργανώσεις και άτομα εξέφρασαν τις θέσεις και απόψεις τους και οι οποίες λήφθηκαν σοβαρά υπόψη κατά την ετοιμασία οκτώ σχετικών νομοσχεδίων».
Αναλύοντας τις σημαντικότερες αλλαγές και καινοτομίες που προνοούνται, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είπε ότι «παραχωρείται αρμοδιότητα στο Δικαστήριο να επιλαμβάνεται υποθέσεις που εμπλέκονται νεαροί παραβάτες του νόμου και για πρώτη φορά καθορίζεται ο ορισμός ‘παιδί σε σύγκρουση με το νόμο’ όπου αναφέρεται σε ανήλικα πρόσωπα που έχουν διαπράξει αξιόποινη πράξη ή θεωρείται ύποπτο διάπραξης αξιόποινης πράξης».
Επίσης, «αναθεωρείται η διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου, ώστε από τη μια, με την εξοικονόμηση χρόνο να προωθηθεί η εκδίκαση υποθέσεων κατά ταχύτερο τρόπο και από την άλλη, το Δικαστήριο να προστατεύσει περαιτέρω τα δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά αναγνωρίζονται σε διεθνείς συμβάσεις».
Με βάση τις προτάσεις εκσυγχρονισμού του Οικογενειακού Δικαίου, «ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με τους λόγους διαζυγίου και εισάγεται το συναινετικό διαζύγιο και αναθεωρείται ο χρόνος που οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση και ενδυναμώνεται η προστασία της οικογενειακής στέγης και κανένας εκ των συζύγων δεν θα μπορεί να διαθέσει καθ’ οιοδήποτε τρόπο την οικογενειακή στέγη, χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου».
Περαιτέρω, «ρυθμίζεται η δυνατότητα, ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου, αυτό να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διοικητική διαδικασία ή παράλληλη διαδικασία που ακολουθείται από αρμόδιες υπηρεσίες».
Τέλος, «στις περιπτώσεις τέκνου θύματος βίας στην οικογένεια ο άλλος γονέας θα δύναται από μόνος του να ζητήσει την παρακολούθηση του τέκνου θύματος από ειδικούς εμπειρογνώμονες και την παροχή υπηρεσιών στήριξης και αποκατάστασης του». (πηγή: ΚΥΠΕ)

Σχόλια