Δεν παραβιάζει τα χρηστά ήθη η θεατρική παράσταση "Cock" του Θ.Ο.Κ.: Δημόσια θέση της Επιτρόπου Διοικήσεως

Δηµόσια τοποθέτηση έκανε η Επιτρόπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων αναφορικά µε την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Σωτήρας για ακύρωση της θεατρικής παράστασης “Cock” του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου. Όπως αναφέρει η Επίτροπος, «η ελευθερία της έκφρασης και εν γενεί της τέχνης δεν υπόκειται καταρχήν σε λογοκρισία. Κατ ´εξαίρεση αυτή η ελευθερία θα µπορούσε να περιοριστεί αν υπήρχε λόγος που θα επέσυρε την επιβολή του περιορισµού τους µε βάσει την διάταξη του Συντάγµατος και του νόµου. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριµένου νόµου που να προβλέπει την εν λόγω παρέµβαση ,την διαπίστωση συγκεκριµένου αδικήµατος προσβολής ενός άλλου προστατευόµενου αγαθού και τέλος αν η παρέµβαση είχε οποιοδήποτε νόµιµο σκοπό να εξυπηρετήσει. 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση λήφθηκε µια απόφαση από µη εξουσιοδοτούµενο από τον νόµο όργανο, χωρίς την προσφυγή σε αρµόδιο Δικαστήριο, χωρίς την αποκάλυψη οποιουδήποτε αδικήµατος και χωρίς η παρέµβαση να είναι αναγκαία σε µια δηµοκρατική κοινωνία. Στο περιεχόµενο της θεατρικής παράστασης άπτονται θέµατα ανθρωπίνων σχέσεων και δη ερωτικών σχέσεων του ίδιου φίλου. Το σύµφωνο συµβίωσης µεταξύ προσώπων του ίδιου φίλου ψηφίστηκε πρόσφατα. Η κοινωνική ηθική της κυπριακής κοινωνίας το αποδέχθηκε .
Η διαφορετικότητα είναι γεγονός και η αποδοχή της ,αναπόσπαστο κοµµάτι των δηµοκρατικών αξιών τις οποίες προασπιζόµαστε όλοι µας σαν πολίτες. Αναντίλεκτα τα χρηστά ήθη ως ηθικοί κανόνες που ρυθµίζουν την εξωτερική συµπεριφορά της κοινωνίας δεν παραβιάστηκαν. Οι προσωπικές αντιλήψεις σεβαστές, αλλά δεν µπορούν να επιβάλουν λογοκρισία γενικά και αόριστα. Στη Δηµοκρατία δεν χωρεί αυτοδικία, υπάρχει σεβασµός στην λαϊκή κυριαρχία ,όπως αυτή εκφράζεται από όλες τις λειτουργίες της Πολιτείας». 
Δείτε το πλήρες κείμενο της θέσης της Επιτρόπου εδώ

Σχόλια