Ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για την σύσταση Υφυπουργείου Ναυτιλίας

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος αναφορικά με την επικείμενη σύσταση Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος εκφράζει την ικανοποίησή του για την ομόφωνη ψήφιση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας σε νόμο.
Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είχε από την αρχή υποστηρίξει ένθερμα και έντονα τη δημιουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας διότι πιστεύει ότι θα αναβαθμίσει και αναπτύξει ακόμη περισσότερο την Κυπριακή Ναυτιλία με τεράστια οφέλη στην οικονομία της Κύπρου.
Να σημειωθεί ότι η συνεισφορά της Κυπριακής Ναυτιλίας στην Κυπριακή Οικονομία ανέρχεται στο 7% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ) ενώ ο «Κυπριακός Στόλος» είναι σήμερα 3ος μεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 11ος παγκόσμια και η Κύπρος θεωρείται σήμερα το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη και ένα από τα τρία μεγαλύτερα παγκόσμια.
Σήμερα λειτουργούν στη Κύπρο πέραν των 200 πλοιοκτητριών, πλοιοδιαχειριστριών και συναφών εταιρειών που εργοδοτεί γύρω στους 4500 υπαλλήλους και 55,000 ναυτικούς με υψηλές απολαβές.
Η Ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί τη μόνη βιομηχανία που στηρίζει τη Κυπριακή Οικονομία χωρίς ουσιαστικές επενδύσεις και δραστηριοποιείται τόσο επιτυχώς παγκόσμια, ελέγχοντας ένα στόλο 2500 ποντοπόρων από τη Κύπρο.
Το ίδιο ένθερμα και έντονα ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θα συμβάλει τόσο στην επιτυχία του νέου Υφυπουργείου όσο και στη περαιτέρω ανάπτυξη του τεράστιου αυτού τομέα της Κυπριακής Οικονομίας».

Σχόλια