Συστάσεις της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων για τη διαδικασία ψηφοφορίας στις Προεδρικές Εκλογές

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας και την παρουσία αντιπροσώπων των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα κατά τη διεξαγωγή των Προεδρικών Εκλογών, εξέδωσε η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
"Ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών θεωρώ χρήσιμο να ενημερώσω το κοινό αναφορικά με τις συστάσεις μου σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας, καθώς και την χρήση των εκλογικών καταλόγων από αντιπροσώπους των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα:
·Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν θα εκφωνείται μεγαλοφώνως ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων επειδή αυτό ελλοχεύει κίνδυνους κοινοποίησης του σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
·Στους εκλογικούς καταλόγους που χορηγούνται στα Κόμματα δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, η ημερομηνία γέννησης και το ονοματεπώνυμο του πατέρα, όπως κατ’ επανάληψη υπέδειξα.
·Σε περίπτωση που βρεθούν μέσα στα εκλογικά κέντρα, κατάλογοι στην κατοχή των Εκπροσώπων των Κομμάτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που δεν προνοούνται από την νομοθεσία, θα κατακρατούνται από τους προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων.
Σημειώνεται ότι ο εκλογικός κατάλογος διατίθεται στα Κόμματα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, για λόγους διαφάνειας και ελέγχου κατά τη διενέργεια των εκλογών, μετά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 34.361 και ημερομηνία 1.11.1990.
Κατά την ημέρα των εκλογών, η ημερομηνία της οποίας (28 Ιανουαρίου) συμπίπτει με τους εορτασμούς της Ημέρας Προστασίας Δεδομένων, τόσο οι λειτουργοί του Γραφείου μου όσο και εγώ, θα επιβλέπουμε τη διαδικασία στο σημείο που άπτεται της αρμοδιότητας μας, με την παρουσία μας σε εκλογικά κέντρα".

Σχόλια