Εισαγωγή στο Κεφ. 155

Κώστας Ηλία Σατολιάς, Εισαγωγή στο Κεφ. 155: Το βιβλίο Εισαγωγή στο Κεφ. 155 του Επαρχιακού Δικαστή Κώστα Σατολιά  πραγματεύεται, με αναλυτική διάθεση, όλες τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, με παράθεση και αναφορά όλων των σχετικών αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2017.
Προς υποβοήθηση του αναγνώστη το βιβλίο περιλαμβάνει τρία ευρετήρια (κατ’ άρθρο, λέξεων-φράσεων και αποφάσεων). Προορίζεται  να αποτελέσει ένα χρηστικό βοήθημα στον τομέα της Ποινικής Δικονομίας και απευθύνεται σε όλο το νομικό κόσμο, είτε για την εκμάθηση  της εν λόγω Νομοθεσίας, είτε για την πρακτική εφαρμογή της.
Περιεχόμενα
Μέρος 1: Εισαγωγικές Διαταξείς
Μερος 2: Ανάκριση Ποινικών Αδικημάτων και Διαδικασία πριν από την Δίωξη
Μέρος 3: Διαδικασία κατά τη Δίωξη
Μερος 4: Εκτελέσεις και Ανάληψη Χρηματικών Ποινών
Μερος 5: Εφέσεις, Νομικά ζητήματα που Επιφυλάχτηκαν, κλπ
Μέρος 6: Συμπληρωματικές Διατάξεις
Ευρετήριο Λέξεων και Φράσεων
(Εκδόσεις Hippasus, Οκτώβριος 2017)

Σχόλια