Προκήρυξη για 20 θέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ανακοινώνει ότι, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του σε σχέση με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των δανείων, προτίθεται να απασχολήσει μέχρι 20 άτομα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών. Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες, με προοπτική επέκτασής της για επιπλέον 10 μήνες. Ο ενδεικτικός αριθμός ατόμων, ανά Επαρχία, είναι ως ακολούθως: Λευκωσία: 10, Λεμεσός: 3, Πάφος: 2, Λάρνακα: 3, Παραλίμνι: 2
Απαιτείται μεταξύ άλλων Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Λογιστικών, Νομικών ή Θετικών Επιστημών αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
Η τιμή για την αγορά των υπηρεσιών ορίζεται στα €45 ημερησίως.  Για τυχόν εργασία που θα ανατεθεί για εκτέλεση σε χρόνο εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Οργανισμού η αποζημίωση θα ανέρχεται σε €10 ανά ώρα.  Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στα Κεντρικά Γραφεία/Καταστήματα του Οργανισμού.  Θα προηγηθεί περίοδος μιας εβδομάδας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού, στη Λευκωσία
Υποβολή αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018
Για την Προκήρυξη και Υποβολή Αιτήσεων πατήστε εδώ

Σχόλια