Δήλωση αποχής δικαστή λόγω οικογενειακής φιλίας με το δικηγόρο της υπόθεσης. Ερμηνεία του όρου "ευπρέπεια"

Στην απόφαση του Αρείου Πάγου με αριθμό 172/2017 (ποινικό τμήμα), Αρεοπαγίτης δήλωσε αποχή από την εκδίκαση της υπόθεσης για λόγους ευπρέπειας και συγκεκριμένα λόγω οικογενειακής φιλίας με το δικηγόρο των πολιτικώς εναγόντων. Ειδικότερα η Αρεοπαγίτης δήλωσε ότι σοβαροί λόγοι ευπρεπείας της επιβάλλουν να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων της ως μέλους και ως εισηγήτριας επί της υποθέσεως που αφορούσε αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος, που κηρύχθηκε ένοχος της αξιόποινης πράξεως της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά της αποφάσεως του Α’ Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών. 
Μετά την συζήτηση και πριν τη διάσκεψη της υποθέσεως διαπίστωσε η εν λόγω Αρεοπαγίτης ότι το δικόγραφο του υπομνήματος των πολιτικώς εναγόντων υπογράφει ο από πολλών ετών οικογενειακός φίλος της, Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που παρέστη κατά την συζήτηση στο ακροατήριο. Κατόπιν τούτου, για λόγους ευπρεπείας, δήλωσε αποχή, για να μην δοθεί αφορμή αμφισβητήσεως για την αντικειμενικότητα και την ευθυκρισία της και να μην τεθεί σε αμφιβολία το απροκάλυπτο της κρίσεώς της ως δικαστού. 
Όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΑΠ, «σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εκτός των, στο άρθρο 14 του ιδίου Κώδικα, αναγραφομένων λόγων αποκλεισμού, με την συνδρομή κάποιου των οποίων, τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό δεν δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ως και του στο επόμενο άρθρο 15 εδ. α λόγου εξαιρέσεως, που επιβάλλει επίσης την αποχή αυτών από την ενάσκηση των καθηκόντων τους σε ορισμένη υπόθεση, περίπτωση τέτοιας αποχής εμφανίζεται, επίσης, και όταν σοβαροί λόγοι ευπρεπείας επιβάλλουν αυτήν. 
Ο όρος "ευπρέπεια" περιέχει κρίση αντικειμενική, ενώ η "ευθιξία" είναι ιδιότητα του ατόμου. Η εξαντλητική απαρίθμηση των σοβαρών λόγων ευπρεπείας είναι αδύνατη γιατί, εάν και πότε υπάρχουν τέτοιοι λόγοι, είναι ζήτημα πραγματικό, για το οποίο θα κρίνει κάθε φορά το αρμόδιο δικαστήριο ή συμβούλιο, που επιλαμβάνεται του θέματος, κατά τις κρατούσες δεοντολογικές αντιλήψεις. Γενικά τέτοιοι λόγοι ευπρεπείας συντρέχουν, όταν η συμμετοχή του δικαστικού λειτουργού στην εκδίκαση συγκεκριμένης υποθέσεως μπορεί να δώσει αφορμή σε δυσμενές γι’ αυτόν σχόλιο για την αντικειμενική και ανεπηρέαστη, από οτιδήποτε και οποιονδήποτε, διερεύνησή της, σε τρόπο ώστε να τίθεται σε αμφιβολία η ελεύθερη και μη προκατειλημμένη κρίση του. 
Η άποψη αυτή συμπορεύεται και με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., με την οποία καθιερώνεται "το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη", όχι με την έννοια της ορθότητας της αποφάσεως, αλλά της έγκαιρης, ουσιαστικής και αδιάβλητης υπό διαδικαστικές (δικονομικές) εγγυήσεις, διεξαγωγής της δίκης, ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική αναζήτηση της αλήθειας και η έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία του διαδίκου. 
Μία από τις εγγυήσεις αυτές είναι και η ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστηρίου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον εθνικό νόμο και αποφαίνεται επί της βασιμότητας της ποινικής κατηγορίας, αν πρόκειται για ποινική υπόθεση. Άλλωστε, η ύπαρξη αντικειμενικού δικαστή αποτελεί ειδικότερη έκφραση της γενικότερης αρχής του κράτους δικαίου, που απορρέει από το Σύνταγμα και τις καθιερούμενες από αυτήν εγγυήσεις υπέρ του πολίτη, ο οποίος έχει αξίωση να δικάζεται από αντικειμενικά αμερόληπτο δικαστή».
Η Αρεοπαγίτης κατά την μελέτη της υποθέσεως και πριν από τη διάσκεψη επ’ αυτής διαπίστωσε ότι το δικόγραφο του υπομνήματος των πολιτικώς εναγόντων υπογράφει ο από πολλών ετών οικογενειακός της φίλος, Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που παρέστη κατά την συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, με αποτέλεσμα και προς προστασία του κύρους και της αξιοπιστίας της δικαιοσύνης και προς αποφυγή δυσμενών σχολίων να δηλώσει την αποχή της για λόγους ευπρεπείας.
Ενόψει αυτών, το Δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η ήδη συζητηθείσα υπόθεση για να ανασυζητηθεί αυτή σε νέα δικάσιμο που θα ορισθεί από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με νέα σύνθεση του ιδίου τμήματος. (πηγή: legalnews24.gr)
Συνεχής νομική & δικαστική ενημέρωση κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook εδώ 

Σχόλια