Προκήρυξη αγοράς υπηρεσιών Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει αγορά υπηρεσιών για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20 και 2020-21, στα Προγράμματα Σπουδών που αναφέρονται στην Προκήρυξη. Η περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων του κάθε Προγράμματος Σπουδών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme/.
Τα προσόντα και τα καθήκοντα των μελών ΣΕΠ περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη των θέσεων Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), η οποία είναι αναρτημένη στα «Νέα και Ανακοινώσεις» στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου www.ouc.ac.cy.
Η υποβολή των αιτήσεων μελών ΣΕΠ διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ, https://recruitment.ouc.ac.cy/apply και θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, στις 13.00. Μεταξύ των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνονται και νομικά μαθήματα. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια