Θέση Λειτουργού Γραφείου στον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας, ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για τη θέση του: Λειτουργού Γραφείου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.
Ο υποψήφιος/α που θα προσληφθεί για την συγκεκριμένη θέση θα απασχοληθεί με τα καθημερινά τρέχοντα θέματα του Συλλόγου τα οποία θα του ανατεθούν.
Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (De Minimis) της Α.Ν.Α.Δ
Απαιτούμενα Προσόντα:
- Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
- Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα
- Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
- Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων Microsoft Office
- Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
- Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
- Κάτοχος άδειας αυτοκινήτου
- Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Πτυχίο Νομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Αιτήσεις: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι 15.04.2018, στη διεύθυνση: info@nba.org.cy
Ειδήσεις, Νομολογία, Νομοθεσία και Θέσεις Εργασίας κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook εδώ

Σχόλια