Απίστευτη υπόθεση γραφειοκρατίας: Αίτηση εκκρεμεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας εδώ και 34 χρόνια!


Μια απίστευτη υπόθεση φέρνει στο φως πρόσφατη έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία, στο Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας εκκρεμεί αίτηση πολίτη για διόρθωση λάθους εδώ και 34 χρόνια με αποτέλεσμα αυτός να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητό του!
Όπως προκύπτει από την Έκθεση, ο κ. B. X. υπέβαλε παράπονο κατά του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας για καθυστέρηση εξέτασης της αίτησης με αρ. ΑΔΛ3004/84. O παραπονούμενος είναι ιδιοκτήτης τεμαχίου στο Αρεδιού, το οποίο επηρεάζεται από την πιο πάνω αίτηση η οποία αφορά διόρθωση λάθους, δυνάμει του άρθρου 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου.
Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, παρότι για την υπό αναφορά αίτηση, έγιναν αρκετές επιτόπου επισκέψεις από Λειτουργούς του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου καθώς  και συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων από την αίτηση τεμαχίων, η διαδικασία διόρθωσης του λάθους στο οποίο αφορά η αίτηση, δεν έχει ακόμα συμπληρωθεί ενώ εκκρεμεί από το 1984.
Το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο εξακολουθεί να έχει την θέση, ότι υφίσταται λάθος στο εν χρήσει σχέδιο καθώς και σε σχέση με το εμβαδό του τεμαχίου του παραπονούμενου, το οποίο μπορεί να διορθωθεί δυνάμει του άρθρου 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου.
Ωστόσο, το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο μέχρι και τον Αύγουστο του 2017 και ενώ είχαν περάσει 33 χρόνια αφότου δημιουργήθηκε ο φάκελος της πιο πάνω αίτησης, δεν τον είχε ακόμα διαβιβάσει στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για να αποφασίσει αν μπορούσε να διορθώσει το λάθος βάσει της εξουσίας που του παρέχει το άρθρο 61.
Όπως συμπεραίνεται στην Έκθεση της Επιτρόπου, «η πάροδος του χρονικού διαστήματος των 34 χρόνων παραβίασε το δικαίωμα ιδιοκτησίας όπως προστατεύεται από το άρθρο 23 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι « Έκαστος, μόνος ή από κοινού μετ’ άλλων, έχει το δικαίωμα να αποκτά, να είναι κύριος, να κατέχη, απολαύη ή διαθέτη οιανδήποτε κινητήν ή ακίνητον ιδιοκτησίαν και δικαιούται να απαιτή τον σεβασμόν του τοιούτου δικαιώματος αυτού». Αυτό το «δικαίωμα» που το ίδιο το σύνταγμα ορίζει, παραβιάστηκε για 34 χρόνια, εφόσον, χωρίς την οριστική επίλυση του ζητήματος, είτε σαν διόρθωση λάθους, είτε σαν διαφιλονικούμενη κυριότητα, ανέστειλε την όποια άσκηση του δικαιώματος σε σχέση με την ελεύθερη διάθεση του».
Διαβάστε επίσης: Απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου: Η παράλειψη απάντησης από Δημόσια Αρχή σε αίτημα πολίτη ισοδυναμεί με αρνητική απάντηση- Ακόμα και αν το αίτημα δεν είναι προσδιορισμένο η Αρχή οφείλει να απαντήσει
Η αρχή της χρηστής διοίκησης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 50 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, Νόμος 58(Ι) /1999, αναφέρει ακόμα η Έκθεση, επιβάλλει όπως η διοίκηση ενεργεί το ταχύτερο δυνατό. Στην ίδια γραμμή βρίσκεται και η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου  στην υπόθεση Δημοτική Επιτροπή Αγίου Δομέτιου ν. Χριστοφόρου κ.ά. (1991) 3 ΑΑΔ 434, όπου το Δικαστήριο τόνισε «την υποχρέωση της Διοίκησης να ενεργεί το ταχύτερο δυνατό μέσα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης.».
Και καταλήγει η Επίτροπος: «Η  πάροδος των 34 χρόνων παραβιάζει την ευχέρεια «εύλογου χρόνου» μέσα στην οποία δύναται να ενεργήσει η Διοίκηση υπό τις περιστάσεις και ανέστειλε την ελεύθερη διάθεση της περιουσίας του παραπονούμενου».
Ενόψει των παραπάνω, η Επίτροπος εισηγείται «όπως ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επιληφθεί άμεσα της αίτησης ΑΔΛ3004/1984 και αποφασίσει κατά την κρίση του, δυνάμει της εξουσίας που του παρέχει το άρθρο 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, είτε τη διόρθωση το λάθους είτε την απόρριψη της αίτησης και προτροπής των ενδιαφερόμενων να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο για επίλυση της διαφιλονικούμενης διαφοράς».
Διαβάστε καθημερινά Νομικά & Δικαστικά Νέα κάνοντας like στη σελίδα του Cylegalnews στο Facebook εδώ

Σχόλια