Αστυνομικά Κρατητήρια Ορόκλινης: Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων δημοσιοποιήθηκε αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Ορόκλινης στις 30 Νοεμβρίου 2017.
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, η διενέργεια της επίσκεψης στα κρατητήρια του Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το περιστατικό αυτοκτονίας 44χρονου από την Πολωνία, τον Οκτώβριο του 2016, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση στα εν λόγω κρατητήρια.
Η βασική σύσταση της Επιτρόπου προς την αρμόδια αρχή, ήταν η υποβολή εισήγησης όπως επανεξετάσει τον τρόπο λειτουργίας των εν λόγω Κρατητηρίων και καθορίσει τη μέγιστη διάρκεια της κράτησης ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στον χώρο. Όπως αναφέρεται, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμη τη χρήση του εν λόγω χώρου για κράτηση πέραν του 24ώρου, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση των εισηγήσεων μου που συνδέονται με τη διάρκεια της κράτησης.
Δείτε την Έκθεση εδώ
Διαβάστε ακόμα: Καταδίκη της Κύπρου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Άθλιες οι συνθήκες στις Κεντρικές Φυλακές

Σχόλια