Αναθεώρηση Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας: Σε δημόσια διαβούλευση η Έκθεση των Εμπειρογνωμόνων


Η Επιτροπή Θεσμών έθεσε την Έκθεση Προόδου των Εμπειρογνωμόνων της Ομάδας του Λόρδου Dyson, που αφορά την Aναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας σε δημόσια διαβούλευση με την ανάρτησή της στην  ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κοινοποιήσουν, στην Ελληνική ή στην Αγγλική, τυχόν απόψεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις επί των προτάσεων των Εμπειρογνωμόνων, στην Επιτροπή Θεσμών στην ηλεκτρονική διεύθυνση sgeorghiou@sc.judicial.gov.cy, μέχρι τις 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι. Δείτε την Έκθεση εδώ

Σχόλια