Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε εταιρεία για διάθεση επικίνδυνου προϊόντος στην αγορά

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε την έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον της εταιρείας Gekova Trading Limited για παράβαση του περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου.
Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία σε σχέση με ακατάλληλους/ επικίνδυνους αναπτήρες που η εταιρεία διέθεσε στην αγορά.
Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία κατά τη διενέργεια ελέγχων στην αγορά, εντόπισε σε διάφορα υποστατικά αναπτήρες οι οποίοι δεν έφεραν τον απαιτούμενο μηχανισμό ασφάλειας για παιδιά, ενώ επίσης περιείχαν λοιπές κατασκευαστικές ατέλειες, γεγονός που τους καθιστούσε επικίνδυνους. Κατόπιν στοιχείων που λήφθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι αναπτήρες διανέμονταν από την εταιρεία Gekova Trading Ltd. Ως εκ τούτου, επιδόθηκε στην εταιρεία σχετική Ειδοποίηση, μέσω της οποίας ζητήθηκαν διάφορες πληροφορίες και στοιχεία τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εντός της τακτής προθεσμίας, ενώ, όπως αποδείχτηκε από τα συλλεχθέντα στοιχεία, παρείχε ψευδείς/ παραπλανητικές πληροφορίες στην Υπηρεσία.
Μετά από εξέταση της υπόθεσης, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε στην εταιρεία Gekova Trading Ltd διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.000.
Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ. 

Σχόλια