Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων των δικηγόρων περιόδου Φεβρουαρίου 2019


Ανακοινώθηκαν από το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου. Οι εξετάσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 με τα μαθήματα του Ποινικού Δικαίου και του Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας & περί Κληρονομιών & Διαδοχής Νόμου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 με τα μαθήματα Αστικά Αδικήματα και τους περί Δικαστηρίων και Δικηγόρων Νόμους. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Φεβρουαρίου 2019 είναι η 10η Ιανουαρίου 2019.
Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων θα γίνει στις 14 Μαρτίου 2019.
Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της βαθμολογίας η 28η Μαρτίου 2019.


Σχόλια