Θέση Διευθυντή στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών


Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και ο μισθός της θέσης είναι Α15: €64.713, €67,333, €69.953, €72.573, €75.193, €77.813 και Α16: €71.020, €73.640, €76.260, €78.880, €81.500, €84.120 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.
Απαιτούμενα Προσόντα: (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή μέλος αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών. (2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, κατά προτίμηση σε προσφυγικά θέματα, από την οποία πενταετής τουλάχιστο διοικητική ή/και εποπτική πείρα, σε ανώτερη θέση. (3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. (4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. (5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε κατάλληλο θέμα θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σχόλια