Δήλωση Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για όσα διαδραματίζονται στον χώρο της Δικαιοσύνης


Γραπτή δήλωση αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης εξέδωσε ο αρμόδιος Υπουργός, κ. Ιωνάς Νικολάου. Η δήλωση έχει ως εξής:
«Η Κυβέρνηση από την αρχή παρακολουθεί στενά το θέμα λόγω της σοβαρότητας του, όχι με αμηχανία, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας, γνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν, από την μια οι συντεταγμένοι μηχανισμοί αυτοελέγχου στο δικαστικό σώμα και από την άλλη οι αρμοδιότητες του Γενικού Εισαγγελέα, τις ενέργειες των οποίων η Κυβέρνηση δεν θα έπρεπε και ούτε είναι ορθό να προκαταλάμβανε παρεμβαίνοντας, κατά τρόπο που να έθετε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.
Τα ζητήματα που εγείρονται, όπως έχουν αναδυθεί από τις δηλώσεις και ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών, σίγουρα δεν μπορούν να αφεθούν χωρίς να απασχολήσουν τους υπό αναφοράν μηχανισμούς και θεσμούς της Δημοκρατίας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση το μόνο βέβαιο είναι ότι πλήττεται το κύρος της απονομής της δικαιοσύνης και η εμπιστοσύνη του κοινού στα δικαστήρια.
Συνεπώς, η ενεργοποίηση των μηχανισμών και θεσμών είναι αναγκαία, όπως αναγκαία είναι και η λήψη διορθωτικών μέτρων. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης των δικαστηρίων, στο μέρος που εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας, ως Υπουργείο έχουμε υποβάλει και εισηγήσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια και τη δεοντολογία σ’ ένα σύγχρονο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.
Τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και η Κυβέρνηση εκφράζουν την ανησυχία τους για τα όσα διαδραματίζονται στο χώρο της Δικαιοσύνης και δεν θα διστάσουν να ενεργήσουν, εάν διαπιστωθεί ότι κάτι τέτοιο απαιτείται από μέρους τους, στα πλαίσια των αυστηρών προνοιών του Συντάγματος».

Σχόλια