Καταδίκη της Κύπρου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση αλλοδαπού κρατούμενου


Καταδικάστηκε η Κύπρος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (απόφαση της 26ης Μαρτίου 2019- Haghilo v. Cyprus αρ. αίτησης 47920/12) το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή Ιρανού υπηκόου που ισχυρίστηκε ότι η κράτησή του ήταν παράνομη καθώς και ότι οι συνθήκες κράτησης συνιστούσαν απάνθρωπη μεταχείριση.
Συγκεκριμένα ο προσφεύγων, Mustafa Haghilo, νυν κάτοικος Αρμενίας κρατήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατίας με το σκοπό της απέλασης για περισσότερο από 18 μήνες σε τρία διαφορετικά αστυνομικά τμήματα.
Ο Ιρανός είχε εισέλθει παράνομα το 2011 στην Κύπρο και λίγο αργότερα συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας όταν προσπάθησε να φύγει με αεροπλάνο για το Λονδίνο με πλαστό διαβατήριο. Στη συνέχεια κρατήθηκε και τον Απρίλιο το 2011 εκδόθηκε απόφαση απέλασής του καθώς ήταν παράνομος μετανάστης. Τον Οκτώβριο του 2012 αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν είχε απελαθεί εντός 18μήνου όπως προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, όπως έχει ενσωματωθεί και ισχύει στην κυπριακή νομοθεσία. Η απόφαση απελευθέρωσής του ελήφθη από το Ανώτατο Δικαστήριο το Δεκέμβριο του 2011 επειδή κρίθηκε ότι η κράτησή του ήταν παράνομη, ωστόσο συνελήφθη αμέσως φεύγοντας από το δικαστήριο για τον ίδιο λόγο που είχε διαταχθεί η απέλασή του.
Ο Haghilo προσέφυγε κατά της παρανομίας της νέας κράτησής του και διαταγής απέλασης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ωστόσο η προσφυγή του απορρίφθηκε τον Ιούλιο του 2012. Το Δικαστήριο απέρριψε εκ νέου την έφεση που ασκήθηκε σημειώνοντας ότι στο μεταξύ ο Ιρανός είχε φύγει από την Κύπρο με δική του θέληση και δεν υπήρχε έννομο συμφέρον προς υποστήριξη της έφεσής του.
Ο προσφεύγων επικαλέστηκε το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης) ισχυριζόμενος ότι κρατήθηκε υπό ανεπαρκείς συνθήκες σε εγκαταστάσεις που δεν είχαν σχεδιαστεί για παρατεταμένη κράτηση.
Επίσης, επικαλούμενος το άρθρο 5 παρ.1 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στη ελευθερία και ασφάλεια), ισχυρίστηκε ότι η κράτησή του από τον Απρίλιο του 2011 έως τον Οκτώβριο του 2012 ήταν παράνομη και δεν είχε πρόσβαση σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο για να προσφύγει κατά της παράνομης κράτησης του.
Το ΕΔΔΑ τελικά δέχθηκε ότι υπήρξε παραβίαση των άρθρων 3 και 5 παρ.1 της ΕΣΔΑ από την Κυπριακή Δημοκρατία και επιδίκασε 30.000 ευρώ αποζημίωση στον Ιρανό καθώς και 4.124 ευρώ για δικαστικά έξοδα. (ECHR/Cylegalnews.com)

Σχόλια