Εγγραφή Επιβαρύνσεων: Νέα ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη


Νεότερη ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της Εγγραφής Επιβαρύνσεων εξέδωσε το Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για το πιο πάνω θέμα με ημερομηνία 08 Ιανουαρίου 2019, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι, μετά από διευκρίνιση στην προηγούμενη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αναφορικά με το άρθρο 90 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, θα γίνονται αποδεκτές για εγγραφή, επιβαρύνσεις που αναφέρονται σε ενεχυρίαση πιστοποιητικών μετοχών ξένων εταιρειών, ή επιβαρύνσεις που απορρέουν από αυτές, όπως ήταν και η πρακτική η οποία ακολουθούσε το Τμήμα πριν από την γνωμάτευση.
Σημειώστε ότι θα συνεχίσουν να μην γίνονται αποδεκτές, επιβαρύνσεις που αναφέρονται σε ενεχυρίαση πιστοποιητικών μετοχών εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στη Κύπρο, ή επιβαρύνσεις που απορρέουν από αυτές». 

Σχόλια