Αναθεωρημένο Οδηγό Δικαστικής Συμπεριφοράς εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο


Αναθεωρημένο Οδηγό Δικαστικής Συμπεριφοράς εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου στις 27 Μαϊου 2019. Η αναθεώρηση είναι αποτέλεσμα των σχετικών συστάσεων της GRECO, αντιπροσωπεία της οποίας είχε επισκεφθεί την Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2019. Ο αρχικός 12σέλιδος Οδηγός Δικαστικής Συμπεριφοράς που είχε εκπονηθεί, μετά το θόρυβο των αποκαλύψεων του δικηγόρου Ν.Κληρίδη για ασυμβίβαστα και συγκρούσεις συμφερόντων δικαστών και δικηγόρων στο δικαστικό σύστημα της Κύπρου, είχε κοινοποιηθεί στην επιτροπή της GRECO, και επαυτού είχε σχολιασθεί ότι η σύσταση της GRECO αφορά έναν λεπτομερή και εφαρμόσιμο κώδικα, και όχι μια γενική δήλωση αρχών.
Ο αρχικός Οδηγός Δικαστικής Συμπεριφοράς είχε συνταχθεί κατά τα πρότυπα των Αρχών Bangalore (Bangalore Principles of Judicial Conduct) οι οποίες υιοθετήθηκαν από τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχουν κατοχυρωθεί στην 59η συνεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελώντας αρχές οικουμενικής εμβέλειας. Είχε δε ακολουθηθεί και το πνεύμα του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς που ισχύει στην Αγγλία (Guide to Judicial Conduct).
Σημειώνεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο κατά την ανάρτηση του 25σέλιδου Αναθεωρημένου Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς (αναθεώρηση Μάιος 2019) δεν παραθέτει τις τροποποιήσεις και προσθήκες σε σύγκριση με τον αρχικό Οδηγό. (cylegalnews.com)

Σχόλια