Ανακοίνωση του νέου Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας


Σύμφωνα με ανακοίνωση του νέου Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, ενόψει της έναρξης της λειτουργίας του τελευταίου από τις 18 Ιουνίου 2019,  όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και αφορούν Αιτητές Ασύλου θα  μεταβιβαστούν στο νέο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας. 
Περαιτέρω όλες οι νέες υποθέσεις που αφορούν Αιτητές Ασύλου θα καταχωρούνται από 18.6.2019 στο νέο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας. Το νέο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας θα στεγάζεται στην Κωστή Παλαμά 5 στην Λευκωσία. 

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter