Ανακοίνωση του Εφόρου Εταιρειών για το Ετήσιο Τέλος


Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι για διευκόλυνση των πληρωμών του ετήσιου τέλους για τα έτη 2018 και 2019 η πληρωμή θα πραγματοποιείται είτε μέσω της ιστοσελίδας της JCCSMART https://www.jccsmart.com είτε μέσω του Ταμείου του Τμήματος.
Όσον αφορά τις προηγούμενες χρονιές 2012-2017 οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται είτε μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη αφού πραγματοποιηθεί σύνδεση με την Αριάδνη είτε μέσω του Ταμείου του Τμήματος. Όσον αφορά για οδηγίες για πληρωμή μέσω Αριάδνης δείτε την ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στις 04/05/2018 εδώ

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter