Ο Διαδικαστικός Κανονισμός περί της Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας


Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε τους Διαδικαστικούς Κανονισμούς περί της Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (3/2019). Όπως αναφέρεται, ο Διαδικαστικός Κανονισμός του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου 1962 και οι περί της Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διαδικαστικοί Κανονισμοί (Αρ.1) του 2015, τυγχάνουν εφαρμογής σε όλες τις προσφυγές που καταχωρούνται στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας από 18.6.2019, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις που αναφέρονται στο Δ.Κανονισμό περί λειτουργίας του Διοικ.Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Στα παραρτήματα του Κανονισμού υπάρχουν τα έντυπα της Αίτησης και της Ένστασης.
Δείτε τον Κανονισμό εδώ
Δείτε ακόμα:
-O Nόμος περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας
-Ανακοίνωση του νέου Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας
-Ποιοί είναι οι 3 πρώτοι δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας

Σχόλια