Παράπονο εναντίον του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για δημοσίευση δικαστικής απόφασης στην ιστοσελίδα cylaw


Tο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξέτασε παράπονο διαδίκου σχετικά με δημοσιοποίηση προσωπικών του δεδομένων σε δικαστική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα cylaw του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και κάλεσε τον Σύλλογο να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο δημοσιεύονται οι αποφάσεις Δικαστηρίου εντός της εν λόγω ιστοσελίδας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Επιτρόπου, παραπονούμενος ήταν ο Εναγόμενος σε συγκεκριμένη Πολιτική Υπόθεση ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου, ο οποίος παραπονέθηκε ότι με τη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα Cylaw της συγκεκριμένης απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου, αποκαλύπονταν προσωπικά του δεδομένα, τα οποία δημιούργησαν πρόβλημα τόσον στον ίδιο όσο και στην οικογένεια του. Ο Παραπονούμενος αντιλήφθηκε το γεγονός δημοσίευσης της απόφασης, όταν άτομα του στενού οικογενειακού αλλά και φιλικού του περιβάλλοντος, ρωτούσαν για θέματα που αναφέρονταν στην συγκεκριμένη απόφαση.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αποφασίστηκε ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ο οποίος καθορίζει τους σκοπούς και τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είχε ευθύνη με βάση το Άρθρο 89 παρ. 1 του ΓΚΠΔ 2016/679 να εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο Κανονισμός για διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν την χρήση ψευδωνύμων, εφόσον οι σκοποί τους (προς το δημόσιο συμφέρον) εκπληρώνονται και δεν επιτρέπεται πλέον η ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων.
Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάλεσε τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο δημοσιεύονται οι αποφάσεις Δικαστηρίου εντός της ιστοσελίδας Cylaw και να ενημερώσει το Γραφείο για την εν λόγω συμμόρφωση.
Εναντίον της πιο πάνω σύστασης για αναθεώρηση της Επιτρόπου ασκήθηκε προσφυγή από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.
Διαβάστε ακόμα: Για την αποθήκευση cookies απαιτείται η παροχή από τους χρήστες του Διαδικτύου συγκατάθεσης με θετική ενέργεια και δεν αρκούν τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια (ΔΕΕ)

Σχόλια