Θέση Ειδικού Επιστήμονα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕ) για το Τµήµα Νομικής, καθορισµένης διάρκειας µε σύµβαση µερικής απασχόλησης ορισµένου χρόνου για κάλυψη αναγκών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η πλήρωση της θέσης θα είναι για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020, το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 και το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022. Η θέση αφορά σε διδασκαλία του μαθήματος: ΝΟΜ 472 Φύλο και Δίκαιο (Gender and the Law) στην αγγλική γλώσσα. Το μάθημα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα για 16 εβδομάδες (δύο φορές την εβδομάδα από 1½ ώρα κάθε φορά, π.χ. ∆ευτέρα-Πέµπτη ή Τρίτη-Παρασκευή). Oι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κ. Χρύσω Καρακώστα, στο law.dept@ucy.ac.cy μέχρι και την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, και ώρα 12:00. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια