Καταργούνται οι Κανονισμοί για την αναστολή των προθεσμιών με ισχύ από 8 Μαρτίου 2021

Καταργούνται με ισχύ από 8 Μαρτίου 2021 οι Διαδικαστικοί Κανονισμοί που είχαν εκδοθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 20.11.2020 με τους οποίους είχαν ανασταλεί οι χρονικές προθεσμίες για την καταχώρηση οποιουδήποτε δικογράφου ή άλλου εγγράφου ή αιτήσεως, ή γενικά για την τέλεση ή τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε δικονομικού διαβήματος  λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα καταργούνται οι:

  • ο περί Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020.
  • ο περί Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020
  • ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020.
  • ο περί Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020.
  • ο περί Εφέσεων (Προδικασία, Περιγράμματα Αγορεύσεων, Περιορισμός του Χρόνου των Προφορικών Αγορεύσεων και Συνοπτική Διαδικασία για την Απόρριψη Προδήλως Αβάσιμων Εφέσεων) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020
  • ο περί Εφέσεων (Αναθεωρητική Δικαιοδοσία) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020.
  • ο περί Ανωτάτου Δικαστηρίου (Δικαιοδοσία Ναυτοδικείου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020.
  • καταργείται ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020
  • ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020
  • ο περί Ανωτάτου Δικαστηρίου (Δικαιοδοσία Έκδοσης Ενταλμάτων Προνομιακής Φύσεως) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020

Δείτε τους νέους Κανονισμούς εδώ

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter