Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας: Διαδικτυακό Συνέδριο

Διαδικτυακό Συνέδριο για Δικηγόρους "Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας: Ένα βήμα προόδου» στις 3 Μαρτίου 2021 στο οποίο προσκαλούνται όλα τα μέλη του ΠΔΣ.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί το προσχέδιο Kανονισμών και θα επεξηγηθεί η φιλοσοφία στην οποία βασίστηκε, με στόχο την καλύτερη κατανόηση συγκεκριμένων διατάξεων και αλλαγών στις αστικές διαδικασίες.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα συζητηθούν οι προκλήσεις, τα ερωτήματα και οι πιθανές λύσεις που συνδέονται με την εισαγωγή νέων διαδικαστικών Κανoνισμών σε δικαιοδοσίες άλλων χωρών. Οι συζητήσεις θα αφιερωθούν στην ανταλλαγή εμπειριών από εν ενεργεία δικηγόρους και δικαστές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, που ήρθαν αντιμέτωποι με τέτοιες αλλαγές.  Αφού γίνει παρουσίαση των νέων Κανονισμών προς τους συμμετέχοντες όπως και της λογικής πίσω από τις νέες διατάξεις, θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τα πρακτικά οφέλη για τους δικηγόρους και άλλους ενδιαφερόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δείτε ακόμα: οι Προτεινόμενοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας (PDF)

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter