Πάνω από 1000 ημέρες για την εκδίκαση υπόθεσης στον α' βαθμό στην Κύπρο: Αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη

Αυξητική τάση παρουσιάζει ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση μιας δικαστικής διαφοράς στην Κύπρο, η οποία κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρώπη στον σχετικό πίνακα με την ετήσια αξιολόγηση των δικαστικών συστημάτων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα για την επίλυση αστικών, εμπορικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων το 2012, 2018 , 2019 και 2020 , χρειάζονταν αντίστοιχα περίπου 530, 730, 880 και 1100 ημέρες για τον πρώτο βαθμό εκδίκασης. Από το σχετικό γράφημα (βλ. ένθετη εικόνα) προκύπτει ότι η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης στην Κύπρο ολοένα και αυξάνει και η χώρα κατά τα τελευταία δύο έτη, 2019 και 2020, έχει μακράν τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020, δεύτερη χειρότερη επίδοση μετά τις 1000 και πλέον ημέρες που απαιτούνται στην Κύπρο, έχει η Γαλλία με 550 ημέρες και η Ιταλία με 430 περίπου ημέρες.

Η Κύπρος έχει επίσης τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην εκδίκαση διοικητικών υποθέσεων α΄βαθμού με περισσότερες από 800 ημέρες να απαιτούνται μετά την Μάλτα όπου απαιτούνται 850 ημέρες. Στο συγκεκριμένο τομέα, η  Κύπρος εμφανίζει με διαφορά από τον δεύτερο τη χειρότερη επίδοση όταν πρόκειται για εκδίκαση διοικητικών υποθέσεων σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (πάνω από 2.500 ημέρες το έτος 2020).

Σχετικά υψηλός σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη είναι και ο αριθμός των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων , περίπου 6 ανά 100 κατοίκους το 2020. Παρόμοιο αριθμό έχει η Αυστρία, ενώ η Κροατία έχει λίγο πάνω από 7 και η Πολωνία 9 υποθέσεις ανά 100 κατοίκους.

Περαιτέρω η Κύπρος είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στον αριθμό νέων υποθέσεων (αστικές και εμπορικές) που καταχωρούνται στα δικαστήρια (α’ βαθμός). Περίπου 3 νέες υποθέσεις ανά 100 κατοίκους καταχωρήθηκαν τα τελευταία χρόνια, όταν ο αντίστοιχος αριθμός φτάνει τις 47 στη Δανία, 35 στην Αυστρία και 28 στην Πολωνία.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια