Προσβολή των δικηγόρων ο έλεγχος τους στην είσοδο των δικαστηρίων

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου

Ο έλεγχος των δικηγόρων στην είσοδο των δικαστηρίων της Κύπρου αποτελεί ευθεία προσβολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Όποιος ή όποιοι έλαβαν την απόφαση να συμπεριλάβουν τους δικηγόρους και να μην τους εξαιρέσουν από το σύνολο των πολιτών που θα ελέγχονται κατά την είσοδό τους στους δικαστικούς χώρους, ουσιαστικά τους εξίσωσαν με τους υπόλοιπους εισερχόμενους ως προς τον βαθμό επικινδυνότητάς τους να προκαλέσουν ή να προβούν σε κάποιο αδίκημα.

Εφόσον εξαιρέθηκαν οι λοιποί εμπλεκόμενοι με τους χώρους των δικαστηρίων, δηλαδή οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι δικηγόροι κρίθηκαν ότι συμπεριλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία επικινδυνότητας με τους υπόλοιπους πολίτες , διαδίκους , μάρτυρες και λοιπούς. Το σκεπτικό της απόφασης δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το ότι κάθε δικηγόρος είναι ικανός να προβεί σε αδίκημα, ότι είναι εν δυνάμει ικανός, το ίδιο όπως κάθε άλλος ιδιώτης, να προκαλέσει κίνδυνο στο χώρο των δικαστηρίων, φέροντας κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο. Μόνο έτσι δικαιολογείται η απόφαση εξομοίωσης.

Παραβλέφθηκε μάλλον το γεγονός ότι ο χώρος των δικαστηρίων είναι χώρος εργασίας για τους δικηγόρους. Ο εξονυχιστικός – τύπου αεροδρομίου – έλεγχος τους στην είσοδο των δικαστηρίων είναι το ίδιο λογικός με τον έλεγχο τους πριν περάσουν την πόρτα του γραφείου τους.

Επίσης παραβλέφθηκε ότι πολλοί δικηγόροι χρειάζεται να εισέλθουν στο χώρο των δικαστηρίων περισσότερες από μία φορές μέσα στην ίδια ημέρα ώστε οι επισταμένοι έλεγχοι να επαναλαμβάνονται συνεχώς και να χάνεται άσκοπα πολύτιμος χρόνος.

Ζήτημα επίσης υπάρχει και για την ακτινοβολία που λαμβάνει ο ελεγχόμενος από την αψίδα ελέγχου. Ποιά είναι τα επιτρεπτά όρια και κατά πόσο είτε βραχυπρόθεσμα είτε (κυρίως) μακροπρόθεσμα η λήψη παραμένει ακίνδυνη σε περιπτώσεις που κάποιος υφίσταται τον έλεγχο 4 και 5 φορές την ημέρα;

Είναι γνωστό ότι η πιο διάσημη αψίδα (του θριάμβου) στο κέντρο του Παρισιού συμβολίζει τους ένδοξους αγώνες και τις νίκες των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αντιθέτως οι αψίδες των ελέγχων στους δικηγόρους στην είσοδο των δικαστηρίων αποτελούν ήττα της επαγγελματικής αξιοπρέπειας των συνηγόρων, που θεωρούνται συλλειτουργοί της δικαιοσύνης.

Άρθρα του Γιώργου Καζολέα

Giorgos Kazoleas on LinkedIn

Giorgos Kazoleas on Facebook

Σχόλια