Εκδόθηκε ο Νόμος για την εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων στο Δημόσιο

Εκδόθηκε ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος αρ. 117(Ι) του 2016. Όπως αναφέρεται στο προοίμιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου του 2015, κατά την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει ανασταλεί η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού, θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής και θέσεων προαγωγής οι οποίες
προβλέπονται στον εν λόγω Νόμο και, λόγω της ανάγκης προς συγκράτηση των δημόσιων δαπανών, ανάλογες ρυθμίσεις ενδέχεται να περιληφθούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2017 αναφορικά με την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2017. Οι διατάξεις του νόμου παρέχουν τη δυνατότητα εξαίρεσης από την αναστολή πλήρωσης εκείνων των θέσεων οι οποίες θα κριθεί απαραίτητο να πληρωθούν κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας αρχής, και μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. (πηγή: cylaw.com) Δείτε το Νόμο εδώ

Σχόλια