Η χρήση Drones ελλοχεύει κινδύνους παραβίασης προσωπικών δεδομένων

Ανακοίνωση με θέμα «το φαινόμενο των drones λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις» εξέδωσε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: "Το Γραφείο μου δεν είναι αντίθετο στη χρήση drones για αυστηρά προσωπικούς και ψυχαγωγικούς ή για εμπορικούς σκοπούς. Ωστόσο, η χρήση drones με κάμερες βίντεο-
παρακολούθησης ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους παραβίασης του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ιδιαίτερα όταν αυτά ίπτανται σε κατοικημένες περιοχές, που θα πρέπει να προβληματίσουν την Πολιτεία.
Αποδίδω την έξαρση του φαινομένου αυτού στην ευκολία προμήθειας των drones, στην έλλειψη κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων άλλων προσώπων και στην απουσία αυστηρού νομοθετικού πλαισίου που να απαγορεύει την πτήση drones, λ.χ. κοντά ή πλησίον στρατοπέδων, κύριων εγκαταστάσεων όπως σταθμούς ή πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος ή ακόμη κατοικημένων περιοχών ή λ.χ. τη χρήση τους από ανήλικα πρόσωπα.
Στην απουσία αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, η καταπολέμηση του φαινομένου αυτού, τόσο από το Γραφείο μου όσο και από την Αστυνομία, καθίσταται πολύ δύσκολή, ιδιαίτερα λόγω της δυσκολίας εντοπισμού του χειριστή ο οποίος, με την εμβέλεια πτήσης ορισμένων drones, μπορεί να βρίσκεται αρκετά μακριά από το χώρο παρακολούθησης.
Το Γραφείο μου αναγνωρίζει ότι, παρόμοιοι κίνδυνοι προκύπτουν και από κάμερες σε έξυπνα τηλέφωνα και συσκευές, που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής. Ωστόσο, οι κίνδυνοι από αυτές τις κάμερες είναι ψηλότεροι όταν βρισκόμαστε σε δημόσιους χώρους, όπου θα πρέπει να αναμένουμε ένα χαμηλότερο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής μας ζωής ενώ, τα drones μπορούν να αποτελούν απειλή ακόμη και όταν βρισκόμαστε στο απαραβίαστο της οικίας μας.
Παρόμοιες ανησυχίες εκφράζουν και οι Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένεται Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ρύθμιση των drones για εμπορικούς σκοπούς. Ίσως, να πρέπει να ρυθμιστεί και η χρήση τους για προσωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, είτε με κοινοτική είτε με ημεδαπή νομοθεσία. Μέχρι τότε, η Πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ότι δεν απειλείται η ιδιωτική τους ζωή, τουλάχιστο εντός της οικείας τους.
Το Γραφείο μου είναι έτοιμο να συνδράμει στην λήψη οποιωνδήποτε μέτρων που η Πολιτεία κρίνει ότι μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος αυτού".

Σχόλια