Νέες πληροφορίες για τη Σχολή Επιμόρφωσης Δικαστών που θα λειτουργήσει το 2018 στην Κύπρο

Η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν λειτουργεί Σχολή Δικαστών είναι η Κύπρος, και ο καθηγητής Jeremy Cooper, που συνέταξε τη σχετική έκθεση, θα συλλέξει πληροφορίες από τις αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού για την υλοποίηση του σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής Δικαστικής Επιμόρφωσης Κύπρου στις αρχές του 2018.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθυντής Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης στο Ανώτατο Δικαστήριο και πρώην Δικαστής του Ανωτάτου, Γιώργος Ερωτοκρίτου, οι εισηγήσεις που γίνονται στην Έκθεση του καθηγητή Cooper «συνάδουν με τα καλύτερα πρότυπα στην Ευρώπη και το μοντέλο που εισηγείται διασφαλίζει τα συμφέροντα της δικαστικής εξουσίας και της πολιτείας γενικότερα».
Το μοντέλο της Σχολής στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, στις Συστάσεις της Κομισιόν για τις βέλτιστες πρακτικές στην επιμόρφωση δικαστών σε ολόκληρη την Ευρώπη του 2014, στις κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Κατάρτισης (EJTN) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (ENCJ) του 2016, για την μεθοδολογία και τον τρόπο που θα πρέπει να διεξάγεται η δικαστική επιμόρφωση, καθώς και στις οικουμενικές αρχές δικαστικής επιμόρφωσης όπως αυτές υιοθετήθηκαν από EJTN και το Συμβούλιο Δικαστών της ΕΕ το 2016.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του καθηγητή Cooper, υπάρχουν πολλά μοντέλα στην Ευρώπη, αλλά στην περίπτωση της Κύπρου υιοθετείται αυτό το οποίο είναι πιο κοντά στο κοινοδίκαιο και το οποίο προβλέπει τη συνεχή εκπαίδευση των δικαστών μετά το διορισμό τους. Πρόκειται για το μοντέλο που ακολουθεί κατά κύριο λόγο η Αγγλία, καθώς και η Σκωτία, η Ουαλία, η Ιρλανδία, η Β. Ιρλανδία και η Μάλτα.
Πρόκειται για ένα λειτουργικό μοντέλο, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα μελλοντικά να μετεξελιχθεί ώστε να μπορεί να εκπαιδεύει ξεχωριστά δικαστές, δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας και ενδεχομένως τα Μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
Η έκθεση προβλέπει την ίδρυση δεκαμελούς Συμβουλίου Επιμόρφωσης με Πρόεδρό του τον Πρόεδρο του Ανωτάτου ή άλλο μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου που θα υποδειχθεί από τον ίδιο.
Τα Μέλη του Συμβουλίου Επιμόρφωσης θα διορίζονται από τον Πρόεδρο και το Ανώτατο Δικαστήριο μετά από διαβούλευση με τα Μέλη του Ανωτάτου.
Για σκοπούς διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Συμβουλίου 7 από τα μέλη του Συμβουλίου θα είναι δικαστές και τα 3 δεν θα προέρχονται από το χώρο της δικαστικής εξουσίας.
Σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία όλοι οι εκπαιδευτές, οι οποίοι θα είναι δικαστές στη βάση των οικουμενικών αρχών δικαστικής επιμόρφωσης, προγραμματίζεται να παρακολουθήσουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα το φθινόπωρο, ώστε να είναι έτοιμοι στις αρχές του 2018 να εκπαιδεύσουν τις πρώτες ομάδες δικαστών. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να ορίζονται ορισμένες φορές και ξένοι εκπαιδευτές.
Ήδη, διάφορες Σχολές Δικαστών όπως η Δικαστική Σχολή της Αγγλίας, η Σχολή Δικαστών της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας και του Βελγίου, έχουν προσφερθεί να αναλάβουν την εκπαίδευση των Κύπριων εκπαιδευτών. (πηγή: ΚΥΠΕ)

Σχόλια