Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Πώς συστήνεται και ποιά τα πλεονεκτήματα

Γράφει η Σούλλα Διονυσίου, Δικηγόρος*
Η ίδρυση μιας κυπριακής εταιρείας, αν είναι σωστά δομημένη, μπορεί να προσφέρει έναν φορολογικά αποδοτικό τρόπο άσκησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε αν η δημιουργία μιας εταιρείας στην Κύπρο είναι η ιδανική για εσάς επιλογή άσκησης εταιρικής δραστηριότητας για να εκπληρώσετε τους διεθνείς επιχειρηματικούς στόχους σας:
Πλεονεκτήματα
Η ίδρυση της κυπριακής εταιρείας επιτρέπει στους επιχειρηματίες να ασκούν νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο και σε διεθνές επίπεδο, με συντελεστή φορολογίας 12,5% (μεταξύ των χαμηλότερων ποσοστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση).
Η εγγραφή μιας εταιρείας στην Κύπρο μπορεί να γίνει με 100% ξένους μετόχους. Ο περί Εταιρειών Νόμος της Κύπρου απαιτεί, για μια ιδιωτική Κυπριακή εταιρεία, το διορισμό τουλάχιστον ενός διευθυντή και την ύπαρξη ενός μετόχου. Οι εταιρικοί μέτοχοι και διευθυντές επιτρέπεται να έχουν οποιαδήποτε εθνικότητα, ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι σημαντικό η διοίκηση και ο έλεγχος της εταιρείας να ασκούνται στην Κύπρο.
Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο απαλλάσσονται από τον φόρο εταιρειών, είτε προέρχονται από ξένη εταιρεία (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) είτε από άλλη εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο. Επίσης, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που επαναπατρίζονται σε ιδιώτη ή εταιρεία μετόχου μη κατοίκου.
Μια Κυπριακή εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, Ρωσίας, Πολωνίας, Κίνας, Γαλλίας, Ινδίας, Ιρλανδίας, Σιγκαπούρης, Νότιας Αφρικής, Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, οφέλη,  τα οποία προστίθενται στη λίστα των πλεονεκτήματα δημιουργίας μιας κυπριακής εταιρείας.
--------------------------------------------
*Director /Hellicar-Dionysiou & Co LLC

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter