Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών - Έγκριση Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

H Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει ότι από τις 7 Ιουλίου 2017, έχει τεθεί σε ισχύ ο Περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017 (85(Ι)/2017). Ο νέος Νόμος καθορίζει το πλαίσιο βάσει του οποίου οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν προαιρετικά καταγγελίες κατά εμπόρων σε φορείς που παρέχουν ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές, ταχείες και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ορισθεί ως η Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο και έγκριση των Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναγνωρισθούν ως Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών θα πρέπει, αφού ενημερωθούν για τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Προστασία Καταναλωτή. 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο ccps@mcit.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22200904.
Διαβάστε ακόμα: Αλλαγές στη νομοθεσία της Κύπρου σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εταιρειών χρηματοδότησης: Δηλώσεις της Επιτρόπου Vestager

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter