Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων 4 δικαστών : Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

To Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι προτίθεται να πληρώσει κενές θέσεις τεσσάρων (4) Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία.

Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα σχετικά απαιτούμενα έγγραφα στο Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου, στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2020. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τους υποψήφιους Δικαστές που μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στη Γραμματεία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Σχόλια