Τροποποιήσεις από 30 Ιουνίου στους Κανονισμούς περί Συντάξεων Δικηγόρων (Τέλη) και περί Δικηγόρων (Συντάξεις & Χορηγήματα)

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων Κύπρου, από τις 30 Ιουνίου 2017 τέθηκαν σε ισχύ οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 καθώς και οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2017.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η τροποποίηση των πιο πάνω Κανονισμών κατέστη αναγκαία και επιβεβλημένη για την αύξηση της βιωσιμότητας του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων έπειτα από υποδείξεις των αναλογιστών.
Μπορείτε να δείτε τις σχετικές τροποποιήσεις κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε τις τροποποιήσεις των παραπάνω Κανονισμών όπως  δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Ιουνίου 2017 εδώ (σελ.1796-1806)

Σχόλια